Järelmaksu tingimused

TÄHELEPANU! Iga järelmaks on finantskohustus. Enne lepingu sõlmimist tutvuge  teenuse tingimustega ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.

  1. Järelmaks on Skytec poolt kauba müügi kõrvaltegevusena pakutav/võimaldatav tasuline maksetähtpäeva edasilükkamine Müügitingimustepunktides 4.1.- 4.8. toodud tingimustel, eeldustel ja piirangutega. Järelmaks võib olla võimaldatud Müügilepingust tuleneva rahalise nõude loovutamisena vastavalt võlaõigusseaduse §-s 256 nimetatud faktooringulepingule teisele isikule (Faktoorile) või Ostjale majandus- või kutsetegevuses tegutseva krediidiandja (milleks ei ole Skytec) antava krediidi vahendamisena.
  2. Ostja võimalus sõlmida järelmaksu lepingut sõltub faktooringut või krediiti pakkuva isiku lepingu tingimustest ja otsustest. Skytec ei garanteeri ühelegi Ostjale järelmaksu lepingu sõlmimise võimalust, seda ka vaatamata asjaolule, et Skytec Kodulehel järelmaksuteenust müügi kõrvaltegevusena pakub.
  3. Skytec edastab Kodulehe kaudu esitatud Ostja taotluse, mis sisaldab kõiki järelmaksu taotlemiseks vajalikke ja küsitud andmeid, järelmaksu lepingu pakkumuse tegemiseks Ostja poolt taotluses valitud järelmaksuteenuse pakkujale või suunab Ostja pärast Kodulehel vajalike andmete sisestamist järelmaksuteenust pakkuva isiku veebikeskkonda, kus Ostja saab täita järelmaksu taotluse. Ostja taotlust järelmaksu lepingu sõlmimiseks käsitletakse järelmaksuteenust pakkuvale isikule suunatud ettepanekuna teha pakkumus (ofert) järelmaksu lepingu sõlmimiseks. Järelmaksu lepingu sõlmimise pakkumus, mis sisaldab järelmaksu lepingu tingimusi, esitatakse Ostjale Kodulehe kaudu ja Ostja otsustab seejärel pakkumuse vastuvõtmise, kinnitades oma valikut Kodulehel (Ostja nõustumus), millega sõlmitakse järelmaksu leping Ostja ja järelmaksuteenuse osutaja vahel järelmaksuteenuse osutaja poolt pakutavatel tingimustel. Skytec on järelmaksu lepingu osapooleks üksnes kauba müüjana.   
  4. Skytec ei osale Ostjale järelmaksu lepingu sõlmimiseks pakkumuse tegemises ega vastuta Ostja ees järelmaksuteenuse pakkuja mistahes vastuse eest järelmaksu võimaldamiseks või mittevõimaldamiseks, samuti selle eest, millistel tingimustel Ostjale järelmaksu pakutakse.
  5. Kodulehel avaldatud teave järelmaksu tingimuste kohta (sh. kauba võimaliku kuumakse kohta) on informatiivne ja järelmaksuteenuse pakkuja ei ole pakkumuse tegemisel seotud Kodulehel avaldatud teabega järelmaksu tingimuste kohta.
  6. Järelmaksuteenus on alati Ostjale tasuline ja sellest tulenevad Ostjale täiendavad finantskohustused, mis lisanduvad alati ostetava kauba hinnale ja mille tasumine on Ostja kohustus. Ostjal puudub mistahes juhul mistahes alus eeldamaks, et järelmaksuteenuse kulu kannaks Skytec.
  7. Skytec ei võta seoses järelmaksu lepinguga, järelmaksu võimaldamisega ega järelmaksu tingimustega endale Ostja ees mistahes kohustusi ega vastutust. SKytec´i kohustused ja vastutus piirduvad üksnes kauba müügilepingust tulenevate kohustuste täitmisega.
  8. Ostja sõlmitud järelmaksu lepingule ei kehti 14-päevane sidevahendi teel sõlmitud lepingust taganemisõigus, vaid Ostja võib kasutada 14 päeva jooksul järelmaksu lepingu sõlmimisest krediidilepingust taganemise õigust vastavalt võlaõigusseadusele. Kui Ostja taganeb nimetatud 14-päevase tähtaja jooksul järelmaksu lepingust, võib ta sama tähtaja jooksul taganeda ka Müügilepingust vastavalt Müügitingimuste punktile 5.1. Kui Ostja Müügilepingust ei tagane, kohustub Ostja tasuma Skytec´ile kauba ostuhinna Müügilepingus nimetatud summas. Skytec´il on õigus arvestada krediidi arvel tasutud ostuhinna summa Ostja poolt tasutud ostuhinna summaks.
  9. Järelmaksu taotlemisel avaldab Ostja Skytec´ile oma isikuandmeid, mille Skytec edastab järelmaksu pakkujatele. Ostja on teadlik ja nõustub, et tema avaldatud isikuandmete alusel tehakse päringud järelmaksu pakkujate poolt kogumispensioni registrisse ning saadud andmeid kasutatakse töötasu väljaarvestamiseks. (vt lisaks Andmekaitse tingimused).

Liisi järelmaks

Krediidiandja: Holm Bank AS (reg. nr. 14080830).

Aadress: Posti 30, 90504 Haapsalu

Telefon: +372 6755055

Koduleht:  www.liisi.ee

Tingimused:

Lepingutasu: 19.9 € jagatakse võrdseteks osadeks järelmaksu perioodi peale

Intress: alates 15.90 % ostusummalt

Sissemakse: alates 0%

Periood: 6 – 60 kuud

Ostukorvi maksumus: 125 – 10000 €

Taotleja vanus: alates 18 aastast  

Taotleja neto sissetulek: alates 250 €/kuus

Krediidi kulukuse määr on 32.65% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba hind kohe tasudes 500 €; lepingutasu 19.90 €; tarbijakrediidilepingu kestus 48 kuud; fikseeritud intress 15.90% aastas arvutatuna ostusummalt. Tarbija poolt makstav tagasimaksete summa on 834.59 €, mis sisaldab: kauba makseid 500 €; intressikulu 314.69 € ja lepingutasu 19.90 €.